ابزار و لوازم مورد نیاز را آماده کنیم و برای گلدوزی آماده شویم

نخ 6 رشته‌ای، یا نخ عمامه؟

(در زبان انگلیسی به نخ گلدوزی 6 رشته ای Six Stranded Floss و به نخ عمامه Pearl Cotton گفته می شود)

نخ گلدوزی 6 رشته ای یا نخ عمامه؟

جِسی می‌گوید: من در این دوره آموزشی تماما‌ از نخ 6 رشته‌ای استفاده می‌کنم. چون تجربه‌ی من در گلدوزی باعث شده که آن را ترجیح بدهم.

نخ 6 رشته‌ای این امکان را به ما می‌دهد تا آن را به تعداد رشته‌های دلخواه برای داشتن ضخامت‌های مختلف در گلدوزی‌مان تقسیم کنیم.

نخ عمامه قابل تقسیم نیست و در عوض به صورت تک رشته‌ای با ضخامت‌های مختلف از جمله اندازه‌های 3 ، 5 ، 8 و 12 ارائه می‌شود. اندازه 3 با شش رشته نخ گلدوزی قابل مقایسه است، در حالی که اندازه 12 آن، با یک ‌رشته نخ گلدوزی قابل مقایسه میباشد.

نخ 6 رشته‌ای گلدوزی بصورت صاف است، اما نخ عمامه دارای ظاهری پیچ پیچی است.

نخ گلدوزی به صورت کلاف مخروطی است، در حالی که نخ عمامه به صورت کلاف توپی می‌باشد.

(از آموزشهای گلدوزیjessy ratfink در instructables.com)

آرتینا
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0