ابزار و لوازم مورد نیاز را آماده کنیم و برای گلدوزی آماده شویم

نخ و پارچه‌ی مناسب برای گلدوزی را انتخاب کنیم.

انتخاب نخ گلدوزی

jessy ratfink که ما داریم از آموزشهای خوب او در زمینه گلدوزی استفاده می‌کنیم می‌گوید:

من تا به حال از همه انواع پارچه و نخ برای گلدوزی‌هایم استفاده کرده‌ام.

اما باید بگویم که از بسیاری از آنها نتوانسته‌ام نتیجه‌ی خوب و مطلوبی بگیرم.

به جای اینکه بخواهم شما را ترغیب کنم که از اشتباهات‌تان بیاموزید، در حالی که درد بسیاری را هم در انگشتان‌تان حس می‌کنید! می‌خواهم تجربیاتم را در اختیار شما قرار دهم تا شما اشتباهات من را تکرار نکنید.

در این درس، قصد دارم شما را در نحوه‌ی انتخاب نخ و پارچه راهنمایی کنم.

آرتینا
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0